logo

Kairska 6, Skopje, N. Macedonia

E: contact@geooco.com

T: +389 (2) 3061-625

F: +389 (2) 3061-625

Формулар за пријавување

Пополнете го формуларот и нашите вработени ќе ве контактираат во наредните 24 часа

  Лице за контакт:
  Назив на фирма:

  Број на возила:
  Е-пошта:
  Телефон за контакт:
  m